Skip to content

Descriere generală

Bază legală: – Ordonanţa 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; – HG 44/2004 art.267, alin.143;

Acte necesare

Documente necesare
 
  • Copie act de identitate
  • Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri;
  • Extras de carte funciară pentru informare
  • Copie autorizație de construire;
  • Plan de amplasament și delimitare;
  • Plan de încadrare în zonă;
Translate »