Skip to content

Descriere generală

CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului

Acte necesare

Descriere

 

Documente necesare
 • Cerere tip
 • Adeverinta de la scoala/ facultate din care sa reiasa ultimii 3 ani de studii la zi
 • Act de identitate parinti
 • Certificat de casatorie
 • Certificat nastere copil
 • Adeverinta de la medicul de familie pentru mama ca nu a beneficiat de concediu de maternitate
 • Extras de cont
 • Livret de familie
 • Ancheta sociala

Cereri tip

 • Cerere tip
 • Anexa 2
Translate »