Skip to content
Primăria Vulturești, Argeș

Dosar de ajutor social (VMG) Descriere generală

Conform Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare Actele necesare intocmirii dosarului de ajutor social (VMG) sunt urmatoarele :

 • Acte necesare

  • Acte de identitate ale solicitatilor
  • Certificate de nastere ale copiilor, dupa caz
  • Certificat de casatorie, deces sau sentinta de divort , dupa caz
  • Hotarare definitiva de incredintare a adoptiei , de plasament familial al minorului , potrivit legii, dupa caz
  • Adeverinta scolara , dupa caz
  • Acte din care sa reiasa incadrarea in grad de handicap grav sau accentuat ori gradul I sau II de invaliditate , dupa caz
  • Adeverinta medicul de familie ( apt de munca )
  • Adeverinta de la Oficiul Fortelor de Munca din care sa reiasa ca solicitantul nu a refuzat un loc de munca sau un program de formare profesionala, dupa caz
  • Venituri nete lunare ale familiei sau persoanei singure
  • In cazul uniunii consensuale ( concubinaj) , considerata familia beneficiara vor fi prezentate si documentele referitoare la componenta familiei si veniturile partenerului
  • Adeverinta de la Biroul Agricol
  • Certificat fiscal
   • eliberat de Biroul Impozite si taxe locale
  • Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice
   • pentru toti membrii majori din familie
  • Certifical medical de constatare a capacitatii de munca

Formulare tip

Trimite cererea

Nume și Prenume *
Email *
Telefon*
Adauga alte detalii (optional)
Translate »