Skip to content

Obținere Certificat de atestare edificare construcţie

Descriere generală

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se poate adresa si in mod fizic, e-mail sau telefon.

Acte necesare

Documente necesare
 
 • Copie act de identitate;
 • Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri;
 • Extras de carte funciară pentru informare / Titlu de proprietate;
 • Copie proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 • Plan de amplasament și delimitare;
 • Inventar de coordonate;
 • Plan de încadrare în zonă;
 • Fotografii constructii

Informații

Solicitant
 • persoană fizică persoană juridică
Taxe
 • aloarea taxei de regularizare la Inspectoratul de Construcţii – 0,1% şi 0,5% din valoarea lucrărilor
Formulare completate de solicitant
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de dare în folosinţă Declaraţie persoană fizică/juridică Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Translate »